Liên Hệ

Thông tin liên lạc

Bạn có thể liên hệ hoặc ghé thăm chúng tôi tại văn phòng của chúng tôi từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8:00 – 17:00

  • Bình Tân , ph. Vĩnh Nguyễn , TP Nha Trang , Khánh Hòa Việt Nam
  • (84.058) 3730330 - 3882228 - 3882229
  • vanphong_tatex@phinvest.com.vn